Wat Si Saket  Vientiane

1818年に創られた6840体もの仏像が納められている回廊が美しいワットシーサケート

 

Gallery of Buddha  Wat Si Saket

November 7 2011  Wat Si Saket

   カウンター