Marae  Arahurahu  Tahiti Island

マラエはポリネシア人の古代の祭壇跡で今でも祭事に使われている

Altar  Marae  Arahurahu  Tahiti Island

  Tiki  Marae  Tahiti Island

ティキは神と人が一体となったのを表した石像

  Tiki  Marae  Tahiti Island

March 12 2016  Marae  Tahiti Island

   カウンター