Swayambhu Nath  Kathmandu

スワヤンブナートは自然に現れたものを意味し今は丘の上に建つ仏塔だがカトマンズ盆地が湖だった頃の島に創ったと云う伝説がある

View Kathmandu from Swayambhu

December 25 2012  Swayambhu Kathmandu

   カウンター