Subashi Ruinen Kuqa Xinjiang  新疆 库车 苏巴什遗址 西大寺

3世紀から5世紀頃に創られたキジ国最大の仏教寺院跡で鳩摩羅什ゆかりのお寺

Subashi Ruinen  苏巴什遗址

September 23 2015  Subashi Ruinen  苏巴什遗址 西大寺

   カウンター