Kumhrar Excavation Park  Patna

釈迦の説法を整理記録するためアショーカ王が呼びかけ第三仏典結集を紀元前244年にここクムラハール鶏園寺で行われた

February 4 2015  Kumhrar

Buddha  10th century  Patna Museum

   カウンター