Id Kah Mosque  Kashgar  Xinjiang  新疆 喀什 喀什清真寺

Id Kah Mosque  喀什清真寺

September 20 2015  Id Kah Mosque  喀什清真寺

   カウンター