Jiaohe Ruins  Turpan  Xinjiang  新疆 吐魯番 交河故城

紀元前2世紀の車師前国時代にオアシス都市国家として創られ14世紀に焼失した都市遺跡

 Gate  Jiaohe Ruins  交河故城 入城口

 September 25 2015  Jiaohe Ruins  交河故城

   カウンター