Ardhanarisvara  Tiruvenkadu Chora 11th century  Government Museum  Chennai

アルダーナリシュヴァラは男性原理と女性原理を統合した最高にして最強の神で男性のシヴァ神(右半身)とその妻パールヴァティー女神(左半身)が一体となった神を云う

Nataraja  Chora 9th-13th century  Government Museum

破壊の踊を踊るシヴァ神

   カウンター