Michalská Brána  Michalská Ulica  Bratislava

ミハエル通りと旧市街入口のミハエル門(塔)

Panská Ulica

旧市街の中心街パンスカ通り

Cumil  Panská Ulica

ブラチスラヴァ人気のオブジェ マンホールの男

    カウンター